TB Special

TB Special tillhandahåller transportlösningar inom främst Sverige med tyngdpunkt i Mälardalsregionen och Västkusten men i och med förvärvet av WMT förstärker vi våra transporttjänster inom hela Sverige samt övriga Norden och även Europa.
Vi har i vår egen fordonsflotta tillgång till ett flertal maskintrailers, maskinbilar, lastväxlare, kranbil, vägtransportledning samt lättare lastbilar.