TB Special

TB Special tillhandahåller transportlösningar inom främst Sverige med tyngdpunkt i Mälardalsregionen och Västkusten.
Vi har i vår egen fordonsflotta tillgång till maskintrailers, dragbilar, lastväxlare, kranbil, vägtransportledningsbil samt lättare lastbilar.